Hỗ trợ vay tài chính nhận giải thưởng 50 triệu cuộc thi blockchain

Hệ thống hỗ trợ vay tài chính cá nhân thông qua hình thức gọi vốn cộng đồng vừa chiến thắng cuộc thi blockchain lần đầu tổ chức ở Việt Nam